Trồng răng Implant Nobel Biocare

hồi mọi chức năng tối đa như răng thật và tuổi thọ đạt đến mức vĩnh viễn. Thế nhưng khác với các loại Implant thông thường khác Nobel Biocare được ứng dụng cho những khách hàng cần phục hình răng gấp trong thời gian gấp mà không mắc nhiều thời gian.Implant Nobel Biocare Active có thiết kế hình nón giúp cho các mô mềm xương ổ được nâng đỡ tối đa sẽ giúp cho việc tạo lực ăn nhai của khách hàng đạt chức năng cao nhất, đảm bảo các khớp cắn khi ăn