quan trọng nhất để giúp toàn bộ trụ Implant

vào bên trong xương ổ dọc theo kích thước khoan đã được khoan trước đó, đây là thành phần quan trọng nhất để giúp toàn bộ trụ Implant sẽ trụ vững bên trong ổ xương hàm và đạt được mọi chức năng cần thiết.Cũng như các loại Implant khác Nobel Biocare Active sẽ được sử dụng để phục hình cho những khách hàng trên 18 tuổi có cấu trúc xương hoàn toàn ổn định, không bị mắc các bệnh lý nghiêm trọng về răng miệng hoặc sức khoẻ, khách hàng bị mất một hoặc nhiều răng khác nhau nhưng vẫn muốn phục hình răng để hoàn toàn phục

comments