Miễn phí răng sứ titan khi cấy ghép Implant

Với mỗi trụ Implant hoàn chỉnh sẽ có cấu tạo gồm ba phần: trụ Implant, khớp nối Abutment và mão răng sứ titan bên trên và với mỗi thành phần trên khách hàng sẽ được tiến hành trình tự để đạt được kết quả cao nhất. Đầu tiên một trụ Implant chế tác bằng chất liệu titanium và hiệu ứng các vòng xoắn trên bề mặt sẽ được vít

 

comments