khi cấu trúc xương hàm hoàn toàn bám vào trụ Implant

Tiếp theo, sau một khoảng thời gian thông thường từ 2 – 2,5 tháng khi cấu trúc xương hàm hoàn toàn bám vào trụ Implant thì tiếp tục tiến hành gắn khớp nối Abutment và mão răng sứ Crown lên bên trên để đạt được chức ăn nhai và thẩm mỹ cho khách hàng.