Hình thái và chức năng của bộ răng.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị  phải có máy quét, phần mềm cấy ghép hệ thống nha khoa labo nha khoa phục hồi phòng mổ và thiết bị phòng vô trùng.Kinh nghiệm điều trị đây là yếu tố rất quan trọng, bệnh nhân cần cân nhắc trước khi quyết định. Đội ngũ bác sĩ phải có chuyên môn trong cấy ghép và cấy ghép implant nha khoa, luôn cập nhật và áp dụng công nghệ nha khoa tiên tiến nhất. Lúc mới sinh trẻ khổng có răng trong miệng tuy vậy phim tia x cho thấy có những phần cản tia x mần răng ở các giai đoạn phát triển khác nhau trong thời kỳ nhũ nhi thức ăn của  vào dâu chứng để lại của bộ răng để duy tìm tội phạm hoặc nạn nhân của mọt vụ trẻ lỏng hoặc sệt do đó răng không gữi vai trò quan trọng trong ăn nhai bộ răng sữa là bộ răng tạm thời và bắt đầu mọc lúc sáu tháng tuổi mọc đầy đủ lúc hai mươi bốn đến ba mươi sáu tháng tuổi của trẻ. Khi trẻ được khoảng sáu tuổi các răng vĩnh viễn đâu tiên bắt đầu mọc đó làn răng số sáu răng cối lớn thứ nhất răng cối lón một sau đó các răng khác của bộ răng vĩnh viễn sẽ lần lượt mọc lên để thay thế các răng sữa bộ răng vĩnh viễn mọc đầy đủ ở tuổi mười tám tuổi đến hai lăm tuổi. Hệ thống khái niệm mà giải phẫu răng cung cấp không những chỉ phục vụ cho bản thân việ nghiên cứu mô tả răng và bộ răng không những chỉ phục vụ cho bản thân việc nghiên cứu mô tả răng mà còn là những khái niệm cơ bnar cho các môn khoa học thức khoa học tự nhuư ở môn giãi phẫu người giãi phẫu răng thường là môn và kỹ thuật thực hành khac. Cơ quan răng bao gồm răng và nha chu là đơn vị hình thái và chức năng của bộ răng.

nguồn: nha khoa 

comments